www.ondrejzenisek.cz

Pozval si Hochtief zastupitele „na kobereček“?

17.02.2014

ZÍTŘEJŠÍ MIMOŘÁDNÉ ZASTUPITELSTVO MĚSTA PLZNĚ BUDE OPĚT PROJEDNÁVAT VÍCENÁKLADY NA STAVBU NOVÉHO DIVADLA VE VÝŠI 21 000 000 KORUN. KOLICE ODS A ČSSD SE VŠAK NYNÍ CHYSTÁ ODHLASOVAT MNOHEM KONTROVERZNĚJŠÍ MATERIÁL, NEŽ BYLY NÁVRHY ODVOLANÉHO NÁMĚSTKA PETRA RUNDA.

"Dodavatel stavby nového divadla, firma Hochtief, si svolal mimořádné zastupitelstvo. Prostředníky mu jsou náměstek Martin Zrzavecký (ČSSD) a primátor Martin Baxa (ODS). Téma je prosté – proplacení vícenákladů ve výši 21 000 000 Kč. Co je však ještě důležitější, je „drobná“ změna smlouvy – posunutí data předání stavby o více než 6 týdnů! Schválení této změny znemožní čerpat případné penále za zpoždění stavby ve výši 500 000 korun za den prodlení! Přitom to byla právě ČSSD, která nedávno jednohlasně podpořila odvolání náměstka Runda v souvislosti s vícenáklady. Stejná ČSSD se však nyní chystá odhlasovat mnohem kontroverznější materiál, než byly návrhy náměstka Runda,“ říká Ondřej Ženíšek, předseda TOP 09 Plzeň a varuje: „Situace je skutečně vážná. Koalice po nás chce „odmávnut“ materiál, který nebylo možné důkladně prostudovat, a kterým bez možnosti důkladného prošetření vícenákladů podepíše Plzeň Hochtiefu „bianco šek“. Navíc se tak zbaví možnosti požadovat oprávněné sankce.“

„Obavy ze zastavení stavby nového divadla jsou nepodložené. Podle právní analýzy, opakovaně prezentované ekonomickým náměstkem Martinem Zrzaveckým, dodavatel nemůže stavbu zastavit, pouze v případě nedohody může soudně vymáhat zaplacení víceprací. Pikantním faktem však je, že většina tzv. víceprací je již hotová“, vysvětluje Ondřej Ženíšek.

„Jako zodpovědní hospodáři rozhodně nemůžeme za klub TOP 09 s takovým postupem souhlasit. Rozhodně nejde o snahu, co nejméně stavbu prodražit, ale o to, aby mohlo vedení města v rámci EHMK 2015 stříhat pásku v září, měsíc před komunálními volbami. Všichni bychom si měli uvědomit, že v případě pochybení – tedy hlasování, které poškodí město Plzeň, může v krajním případě zastupitelstvu právem hrozit i trestní stíhání“, kritizuje postup koalice předseda plzeňské TOP 09 Ondřej Ženíšek.

PRIORITY:

  • Plzeň bezpečná, bez heren Zákaz výherních automatů, městská policie musí být v ulicích více vidět
  • Plzeň moderní a otevřená Prosadili jsme zveřejňování všech veřejných zakázek nad 50 000 Kč
  • Plzeň prosperující a nezadlužená – zastavíme zadlužování města
  • Okruhy místo průtahů – hlavní prioritou je dobudování západního okruhu
  • Více peněz amatérskému sportu – podpora amatérského sportu oproti profesionálnímu
Doporučeně